Giỏ hàng: 0đ (0)

Bình đá tròn 6 lít

Mã sản phẩm:
428
Kích thước: 
Ø 200 x 310 mm
Price: 
Average: 5 (1 vote)

Thông tin sản phẩm

Màu sắc:         

Bình đá tròn 6 lít: Ø 200 x 310 mm . Code: 428

Bình đá tròn 4 lit: Ø 200 x 300 mm . Code: 272

Bình đá tròn 5 lít: Ø 220 x 265 mm . Code 351